O nas

Informacje o firmie

Jesteśmy firmą zajmującą sie sprzedażą detaliczną oraz hurtową sprzętu komputerowego. W naszej ofercie posiadamy sprzęt poleasingowy a także urządzenia fabrycznie nowe. Nasz asortyment jest wzbogacony o części oraz podzespoły dla komputerów stacjonarnych oraz laptopów.

Prowadzimy działalność pod adresem :

WROKOMP 3D

UL. Kardynała Wyszyńskiego 2B

63-900 Rawicz.

PKO BP : 47 1020 3121 0000 6302 0064 1076

Regulamin sklepu kupkomputer.eu

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.kupkomputer.eul/, prowadzony jest przez firmę WROKOMP 3D MARCIN WRÓBLEWSKI, NIP 899-188-71-76, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej miasta Rawicz , REGON 363193213.

z siedzibą w Rawicz ul. Kardynała Wyszyńskiego 2B, 69-900 Rawicz.

Najważniejsze punkty regulaminu:

- Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

- Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: biuro@kupkomputer.eu a także telefonicznie.

- Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych.

- Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- Dowód zakupu jest wysyłany drogą elektroniczną,

- Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przedpłatą, za pobraniem.

- W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

- Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

- Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

Postanowienia ogólne

Realizacja zamówienia

Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

Ochrona danych osobowych

Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

- Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

- Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres biuro@kupkomputer.eu . Możliwe jest także telefoniczne złożenie zamówienia.

- Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

- W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

- Wszelkie reklamy produktów wraz z cenami prezentowane w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego. Państwa zamówienie na zakup określonych produktów będzie wiążące tylko wtedy, jeżeli zostanie potwierdzone przez kupkomputer.eu. Ceny i specyfikacje są aktualne w dniu ich publikacji, ale zależne od dostępności produktów i mogą ulec zmianie. Kupkomputer.eu nie odpowiada za błędy edytorskie lub dotyczące zamieszczonych zdjęć produktów. Zdjęcia produktów mogą nie pasować do specyfikacji zawartych na tej stronie.

II. Realizacja zamówienia

- Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych w formularzu zamówienia. Sklep może podjąć decyzję o zweryfikowaniu podanych informacji.

- Moment potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też momentem do ewentualnego skorygowania błędnych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia..

- W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

- Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

- Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, chyba że oferta stanowi inaczej.

- Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

- Dowód zakupu jest wysyłany drogą elektroniczną.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Przelewem na rachunek bankowy.

WROKOMP 3D MARCIN WRÓBLEWSKI

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2B

563-900 Rawicz

KONTO PKO BP

NR KONTA 47 1020 3121 0000 6302 0064 1076

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek, ewentualnie za pobraniem płatne przy odbiorze.

- W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru nowego, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

- Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

- Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia na adres:

WROKOMP 3D

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2B

63-900 Rawicz

NIEDOSTARCZENIE  TOWARU DO NAPRAWY GWARANCYJNEJ W TERMINIE 7 DNI OD DATY WEZWANIA BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z GWARANCJI

Przesyłka musi być sprawdzona przy kurierze.

  • Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

IV. Ochrona danych osobowych

- Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

- Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb.

V. Postanowienia końcowe

- Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

- Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

- O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej.

- Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W innych przypadkach spory będą rozstrzygane przez odpowiedni Sąd.